länet

"Svårt få tag i sladdande buskörare"

Att köra riktigt snabbt och sedan bromsa in tvärt för att få till en så snygg sladd som möjligt - det är en populär sysselsättning i länet!

Det kallas drifting och lämnar långa svarta sladdspår på vägarna. Men det är långtifrån ofarligt och framför allt inte lagligt att ägna sig åt den här typen av bilkörning.

Men enligt Göran Bäckström, kommissarie vid trafikpolisen i Jönköping, är det nästan omöjligt att stoppa buskörarna: