Dyrt att vara mjölkbonde

Vill man bli rik ska man inte bli mjölkbonde. Tvärtom får nu många mjölkbönder jobba gratis, eller till och med betala för att producera mjölken. Anledningen är framför allt att de får betydligt sämre betalt för sina varor nu.

På Mikael Bäckströms gård utanför Aneby finns ett 70-tal mjölkkor, just nu fullt upptagna med att tugga friskt, grönt gräs. Men korna ger inte tillräckligt med inkomster. För ett år sedan fick mjölkbönderna ungefär 3,70 kronor per liter mjölk de levererade. Nu är ersättningen nere på 2,40 - ett tapp på 1,30.

Minskad efterfrågan

För Mikael, som driver en tämligen genomsnittlig mjölkgård, innebär det ett inkomstbortfall på ungefär 700 000 kronor.

Det är framför allt en minskad efterfrågan - både nationellt och internationellt - som gjort att ersättningen sänkts. Sänkt ersättning och dessutom större utgifter i form av exempelvis foder gör att lönsamheten är väldigt dålig för mjölkbönderna just nu.

- Det är den sämsta lönsamhet som vi har sett på många många år, konstaterar Lennart Holmström på organisationen Svensk mjölk.

Kan bli färre

På tio år har antalet mjölkgårdar i Sverige halverats - idag finns ungefär 6 400 kvar i Sverige - runt 700 i Jönköpings län. Risken finns nu att fler försvinner.

- De som har tagit beslutet att de tänker slutar om några år kommer nog sluta rätt så omgående, det finns ju ingen anledning att betala för att hålla på, säger Mikael Bäckström

David Westh
david.westh@sr.se