Inga fler träd på järnvägarna

Avverkningen av träd längs järnvägarna i länet har nu kommit fram till Huskvarna på väg från Nässjö till Falköping. Därmed blir det många träd som kommer att huggas ner i Huskvarna och Jönköping fram till i höst.

Tanken är att det inte ska finnas några träd kvar som kan blåsa ner på järnvägen.

Under stormarna Gudrun och Per blev det stora störningar i tågtrafiken på grund av träd som blåst över järnvägen och det är sådant vi nu ska slippa i framtiden.

I normal skogsmark avverkas träden 20 meter ut från rälsen på varje sida och även längre ut tas träd, som kan bli en risk inom tio år, ner. Det mesta av sly och buskar tas också bort, vilket innebär att det blir bättre sikt för lokförarna.

När det gäller villatomter som ligger vid rälsen, så kommer speciella trädvårdare att komma överens med tomtägaren om lämpliga åtgärder.

Utanför villatomterna är det två grupper som går på var sin sida rälsen. Varje grupp har en person som kör skördare, en person som övervakar säkerheten kring järnvägen och så manuella trädfällare. Jan Trofast är en av dem som fäller träd med motorsåg.