vården

Barn kan få vänta på vaccination

Vaccinet mot den nya influensan får i nuläget inte ges till barn under 18 år. Enligt smittskydsläkaren Per-Erik Åbom på länssjukhuset Ryhov, så måste vaccinet testat ordentligt på vuxna först.

Förhoppningen är att barn ska kunna börja vaccineras samtidigt som alla andra, men alla under 18 år kan alltså få vänta tills vaccinet är godkänt. 

Socialstyrelsen räknar med att att vaccinet till hösten ska godkännas för alla över två år.

Men om barnen får vänta, så kan det göra att influensan sprids snabbare, menar Per-Erik Åbom.