vättern

Forskning för framtida kräftfiske

Nu ska kräftbeståndet i flera sjöar, bland dem Vättern, kartläggas. Studien, som påbörjas nu i sommar, ska leda fram till ett hållbart fiske av kräftor.
Lennart Edsman, kräftforskare på Fiskeriverket, är en av dem bakom studien.

Forskare från Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium ska följa med yrkesfiskare och enskilda fiskerättsinnehavare på kräftfiske i Vättern och Hjälmaren. Men även till mindre sjöar i Östergötland, Sörmland, Kronoberg, Uppsala och Jönköpings län. De ska även bedriva eget provfiske.

Forskarna ska därefter studera fångstens storleksfördelning, kräftornas könsmognad, eventuella skador och om några drabbats av kräftpest. Man ska även se hur storleken på kräftorna och tätheten på kräftbestånden förändras medan studien fortgår.

Studien börjar i sommar och ska hålla på i sex år.

Tanken med forskningen är att man ska kunna göra bättre prognoser för hur framtida fångst kan bli och kunna ge råd för ett långsiktigt hållbart fiske efter kräftor, berättar kräftforskaren Lennart Edsman.