länet

Nyföretagandet minskar i länet

Det är få som startar företag i lågkonjunkturen. Mer än 150 färre företag har startats i länet i år jämfört med förra året.

Det är en minskning med 18,5 % jämfört med förra året. Detta enligt Dagens nyheters nätupplagas nyföretagarbarometer.

Grannlänen Östergötland tappade 16 procent, Kalmar 10 procent och Kronoberg 4 procent.

Totalt i landet har uppemot 5 500 färre företag startats - en minskning med drygt 16 procent.