Så kan skyddet för barn förbättras

Alla omhändertagna barn ska få en egen socialsekreterare och det ska även bli lättare för barn att söka hjälp hos myndigheter utan föräldrars godkännande. Det är två nya lagförslag, som presenterades idag. Och Bo Samuelsson, chef för individ-och familjeomsorgen i Jönköpings kommun, ser fördelar med förslaget.

Förslaget har sin grund i en utredning som Kerstin Wigzell gjort på uppdrag av regeringen, där hon utrett barns skydd och socialtjänsten.

Utredningen kallas Barnskyddsutredningen och innehåller ett antal förslag om hur skyddet för barn ska bli bättre.

Bland annat ska barn som omhändertas få en egen socialsekreterare, som besöker dem i det nya hemmet, personer som tar beslut om omhändertagande ska ha minst socionomexamen och det ska även bli lättare för barn att söka hjälp hos en myndighet utan att föräldrarna känner till det.

Lagförslaget innebär även att det ska bli lättare för vem som helst att anmäla, när man misstänker att någon far illa. Och det är något Bo Samuelsson tror är bra.

Hanna Nilsson
hanna.nilsson@sr.se