Fler raster minskar olycksfrekvensen

Vägverket satsar nu hårt på att få fler trötta bilister att stanna och ta en paus i sitt bilkörande längs de svenska vägarena.

Därför tar man krafttag för att fräscha upp rastplatserna och göra dem bättre och mer tillgängliga.

Åsa Tolf är ställföreträdande drifts-och underhållschef på Vägverket region sydost:

Det är en nationell enkät om vad bilförarna vill ha på rastplatserna, som Vägverket utgår från, när man nu satsar på en ordentlig uppfräschning .

Kostnaden för städning och underhåll beräknas öka med en procent totalt, men man tror att det kommer att återbetalas i fler nöjda bilister.

Vägverket Region sydost satsar dessutom ännu mer på klottersanering än vad man gör i övriga Sverige.