Sofie-fallet

"Polisens förhör var bristfälliga"

Enligt Hovrätten gjorde polisen bristfälliga förhör både med Sofie och med hennes kompis. Eftersom det saknas tillräckligt med annan bevisning för att styrka våldtäkt så var förhören mycket viktiga.

Hovrätten sänkte straffet för den 42-årige mannen från tre år till ett år och fyra månader. De friade honom helt från anklagelsen om våldtäkt.

– Vi bedömde frågan om det var utrett, ställt utom rimligt tvivel att det hade skett en våldtäkt. Hennes uppgifter var knapphändiga, de var inte detaljerade, inte sammanhängande. De beskrev inte på ett levande sätt hur det hade gått till. Så vi kunde inte lägga de uppgifterna till grund ensamma. Bevisningen i övrigt var mycket liten, mycket begränsad när det gäller det åtalet, säger Carl-Gustav Ohlsson, som är domare i hovrätten och ordförande i det aktuella målet.  

Hovrätten kritiserar polisen och menar att de gjorde bristfälliga förhör med båda flickorna. Förhör med ledande frågor där förhörsledaren till och med själva lade till saker i flickornas berättelser.

Men åklagare Klas Lorefors menar ändå att förhören var bra.

– Polisen har, tycker jag, skött förhören på ett föredömligt sätt. Man får tänka på att det är en ung person det handlar om. Det är svåra saker att berätta om. Polisen har i vissa fall varit tvugna att gå in med ledande frågor men man har inte öppnat förhören med ledande frågor utan man har ställt öppna frågor som målsäganden har kunnat besvara. Sedan har man gått in mer i detalj i frågorna allt eftersom förhören har hållits, säger åklagare Klas Lorefors.

Men förhören räckte i alla fall inte till för att döma mannen till våldtäkt, varken på Sofies kompis eller på Sofie. Men både tingsrätten och hovrätten dömde mannen för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Tingsrätten i fem fall och Hovrätten i tre fall. Samtliga på Sofie.

– Det beror på sammantaget att hon enligt vår mening var beroende av narkotika, att hon inte hade möjlighet att finansiera sina köp. Han gav henne gratis. Hon var mycket ung och hon var intagen på behandlingshemmet. Hon var ju på så vis i en utsatt position, säger Carl-Gustav Ohlson.