Stor brist på donatorer

Trots det stora behovet av organ så blir det allt färre svenskar som uttrycker att dom kan tänka sig att donera sina organ efter döden.
När det gäller organdonationer så delas landet in i tre regioner och Jönköpings län tillhör Göteborgsregionen, en region som har ungefär tre miljoner invånare. I regionen finns ungefär 300 personer som väntar på en njure, 50 som väntar på hjärta eller lunga och runt 15 som vänar på en lever. Samtidigt finns bara 12 donatorer på en miljon invånare i Sverige. Det är alltså stora problem att hitta till exempel ett hjärta. Trots att antalet som uttryckt att dom kan tänka sig att donera så visar en undersökning från landstingsförbundet att 67 procent är positiva till att donera sina organ. Man kan anmäla sin vilja till donationsregistret till exempel via internet eller fylla i kort som finns på Apoteket.