Utgrävningar har lockat stora skaror

Vägverket och länsmuséet har satsat ovanligt mycket på information om den arkeologiska utgrävningen i Rogberga utanför Tenhult med bland annat informationsbroschyrer och en hemsida.
Det har lett till att intresset bland allmänheten för utgrävningen blivit mycket stort. Över 2000 besökare har hittills besökt utgrävningen. Enligt arkeolog Anna Kristensson betyder allmänhetens intresse mycket eftersom ökade kunskaper om utgrävningar gör att fler personer tar kontakt med länsmuseet när det hittar arkeologiska fynd. Det är en forntida begravningsplats som hittats i Rogberga och som nu undersöks innan en ny riksväg 31 skall dras fram över området.