Ingen prövning av Solhem hos JO

Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att behandla en anmälan som vårdhemmet Solhem i Sävjö har gjort.
Efter flera uppmärksammade fall tvingades Solhem i Sävjö att stänga förra året. Men i augusti gjorde ägarna till Solhem en anmälan JO. Dom menar att dom blivit felaktigt behandlade eftersom dom fått skulden o skrev även att dom nu riskerar att förlora tio mijoner kornon eftersom Solhem riskerar konkurs. Men JO skriver i sitt beslut att ägarnas anmälan inte kommer att leda till någon ytterligare utredning.