Krafttag krävs mot drogbruk bland ungdomar

Allt fler ungdomar i Nässjö kommun använder sig av alkohol och droger. Det här har gjort att man på Brinellgymnasiet i Nässjö nu tar ett tar ett krafttag för att komma rätta med problemet.
Bland annat har en extra kuratorstjänst tillsatts under hösten som till stor del skall användas till alkohol- och droginformation. Det var 2002 som Socialförvaltningen i Nässjö gjorde en undersökning om Nässjöungdomarnas alkohol och drogvanor och den visar att bruket av såväl alkohol som droger ökar. Undersökningen täckte in över 2000 ungdomar i åldrarna 12 till 19 år. När det gäller gymnasieungdomar svarade till exempel 67 stycken stycken att de dricker alkohol varje vecka 1997 mot 112 under 2002. Och andelen i årskurs tre på gymnasiet som brukat amfetamnin någon gång det senaste året ökade från fyra stycken 1997 till 17 år 2002.