Många lämnar sina politiska uppdrag

Ett år efter valet har 41 personer som valdes som ledamöter eller ersättare i länets 13 kommunfullmäktige lämnat sina uppdrag.
Det är ovanligt många för att vara året efter ett val säger Göran Hjalmarsson på Länsstyrelsen. Normalt sett kommer avhoppen i direkt anslutning till valet eller strax före nästkommande val enligt Göran Hjalmarsson. Orsaken till avhoppen är olika i kommunerna. I Mullsjö anges den politiska turbulensen som skäl, medan andra anger flytt från kommunen eller svårighet att kombinera politiken med arbetet.