Riksdagsmotion om Göta Hovrätt

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Tobias Krantz är orolig för Göta Hovrätts framtid.
I en motion till riksdagen skriver Krantz att Domstolsverket har planer på att lägga ner Göta Hovrätt i Jönköping. Den skulle i stället hamna under någon av dom andra hovrätterna i Göteborg, Stockholm eller Malmö. All verksamhet måste förändras och utvecklas, men det betyder inte att allt måste hamna i storstadsregionerna skriver Krantz. Han vill också att riksdagen sänder signaler till Domstolsverket om att det också är en politisk fråga hur domstolsverkamsheten är organiserad, inte bara ett beslut hos domstolsverket.