Allt fler lärare i Gnosjö är behöriga

Kommunens satsning att locka utbildade lärare till grundskolorna i Gnosjö, har gett resultat.
I våras var 84 procent av lärarna behöriga. Nu i höst har den siffran stigit till nästan 89 procent. Allra bäst är det på Åvikenskolan där alla lärare är behöriga. Bakom ökningen ligger en medveten rekrytering ute på högskolorna i regionen. För att locka behöriga sökanden har skolorna visat upp sina resultat: en hög andel elever som uppnår målen i läroplanen och låg sjukfrånvaro bland lärarna.