Man fick ut försäkring trots stöldsäker bil

Försäkringsbolag, som vägrar ersätta vissa bilar med motiveringen att de inte ska gå att stjäla, dom går det att vinna över.
Det är inte bara familjen Edfelt i Jönköping som råkat ut för försäkringsbolagens hårda bedömningar. Som vi berättat tidigare får famlijen inte ut en krona av sitt försäkringsbolag sedan deras bil blivit stulen i Nässjö. Bilen har en så kallad startspärr, ett stöldskydd som gör den svår att stjäla. Försäkringsbolaget vägrar betala ut pengarna med motiveringen att den inte går att stjäla och familjen står nu med billån, men ingen bil och är dessutom utpekade som försäkringsbedragare. Men det går att få rätt. Nyheterna har granskat en dom i Svea hovrätt i Stockholm där en privatperson fick rätt mot sitt försäkringsbolag. Precis som med familjen Edfelt i Jönköping hävdade försäkringsoblaget att bilen inte gick att stjäla eftersom den hade startspärr. Men Svea hovrätt skrev att det inte alls är omöjligt att bilen är stulen och gav försäkringsbolaget bakläxa. Bilägaren i Sundsvall som vill vara anonym, kände stor upprättelse när domen kom och han manar nu andra att driva tvister till domstol.