Måste vara nykter för avgiftning

Personer som vänder sig till länssjukhuset Ryhov för avgiftning måste vara kliniskt nykter för att få vård. En regel som gör det svårt för många missbrukare att få den vård de behöver.
-Jag behövde bli avgiftad men det fick jag inte, berättar Lars Bäcklund i Eksjö som vände sig till Länssjukhuset Ryhov för att få vård. Lasse Bäcklund har sedan många år tillbaka problem med alkoholen. När han tillslut insåg att han måste förändra sin situation vände han sig till Ryhov där det finns möjlighet att läggas in för avgiftning. Han tog en taxi till från Eksjö till Jönköping men när han kom fram fick han beskedet att komma tillbaka senare eftersom han hade för hög promillehalt i blodet. Och eftersom varken kommunen eller landstinget kan erbjuda några andra alternativ var det bara för honom att åka hem igen. Sjukhuset har nämnligen en regel som säger att en person som ska tas in för avgiftning inte kan vara berusad. En regel som slår hårt mot dom som har svårast att hålla sig ifrån flaskan menar Maud Edmundsson som är chef för vuxensektionen inom socialförvaltningen i Eksjö. Men enligt Ola Qvarnemo som är vårdenhetschef på ryhovs beroendemottagning är det här systemet nödvändigt. En person som ska avgiftas kan inte vara för onykter eftersom det då inte går att visa några absinensbesvär.