Mullsjö centrum bekymmer för länsstyrelsen

Striden om hur Mullsjö centrum ska se ut i framtiden har ställt till bekymmer för länsstyrelsen i Jönköping. När länsstyrelsen skulle granska ärendet upptäckte man att en av de egna direktörerna var inblandade.
Det är inte bara politikerna och tjänstemännen i Mullsjö kommun fått gnugga sina grå när det gäller det minst sagt segdragna ärendet om hur Mullsjö centrum ska se ut i framtiden. Beslutet att bygga om centrum med en nu gångbro är ju fattat. Men det här överklagades av tre privatpersoner i Mullsjö till länsstyrelsen. Men när man där skulle granska ärendet, upptäckte man att en av personerna som protesterat mot planerna i Mullsjö var en av länsstyrelsens egna avdelningsdirekörer, nämligen Ola Broberg som är chef för miljöövervakningen. Han vill inte att man bygger om centrum, bland annat av miljöskäl. Men hur skulle man göra nu? Man kunde ju inte granska en av sina egna direktörer med risk för att få en delikat jävsituation på sitt bord. Man löste det här gehom att kontakta kollegorna på Länsstyrelsen i Västra Götaland så fick dom utreda ärendet istället. Så det har alltså blivit så att det är Västra Götaland som gett klartecken för nya Mullsjö centrum och dessutom har man gett kollegan på länsstyrelsen i Jönköping en knäpp på näsan.