Förening i Nepal har rötter i Jönköpings län

Nu i dagarna startas en förening i Nepal som bland annat ska arbeta för rättvisa och jämställdhet. Och den här föreningen har sitt ursprung i Jönköpings län.
Det var för snart tio år sedan som Claes Löfstedt grundade den svenska Nepalföreningen efter resor dit och sedan han blivit djupt fäst vid folket. Idag har föreningen ett hundratal medlemmar och många av dem är bland annat faddrar till skolbarn i olika byar. Sammanlagt har föreningen bidragit med 800 000 till Nepal under åren. Pengar har framför allt gått till bidrag till utbildning, byggandet av skolor och så vidare. Och nu är det alltså dags för nepaleserna att själva få en mer aktiv roll för att driva arbetet vidare på plats. Exakt hur det arbetat nu ska gå till är nte klart. Det ska nepaleserna bestämma.