Förbjudna metalldetektorer säljs i handeln

Metalldetektorer säljs i flera olika affärer och på postorder trots att detektorerna är förbjudna att använda. Anledningen till det är att de kan missbrukas av exempelvis gravplundrare
Värdet på gamla föremål har ökat kraftigt dom senaste åren och det har vuxit fram en illegal marknad där exempelvis gravplundrare kan göra stora pengar. Det gör att det finns ett ekonomiskt intresse att köpa en metalldetektor och sen bryta mot lagen. Biträdande länsantikvarie Anders Wallander säger till Radio Jönköping att det finns möjlighet att i vissa speciella fall ge tillåtelse till privatpersoner att använda metalldetektor. Men det är en omöjlighet att se till att lagen öljs.