Unga kvinnor i Nässjö dricker mer än unga män

Unga kvinnor i Nässjö dricker mer än män i samma ålder. Det visar en kartläggning av alkohol- och krogvanor hos 18-35-åringar i Nässjö kommun som nu är klar.
En slutsats av kartläggningen är att kvinnor mellan 18 och 26 år dricker mer vid varje enskilt tillfälle än männen. 42 procent av kvinnorna dricker då mellan fem och nio glas alkohol. Undersökningen är genomförd av Luppens kunskapscentrum i Nässjö och baseras på enkäter och intervjuer med 444 personer.