Idrottsföreningar protesterar mot neddragningar

Jönköpings Idrottsallians protesterar nu mot Jönköpings kommuns planer på att minska anslagen till fritidsnämnden med över fem miljoner inför år 2004.
Idrottsalliansen skriver att om kommunen genomför neddragningen så kommer många föreningar att tvingas ta ut högre avgifter - och redan svaga grupper kommer att hamna utanför. Ungefär ett hundra idrottsföreningar är medlemmar i Jönköpings idrottsallians.