Dyrare sopor och VA i Jönköping

Det kommer att bli både dyrare vatten och dyrare att bli av med soporna i Jönköping nästa år. Enligt ett förslag från tekniska kontoret så kommer soptaxorna att öka med 12 procent 2004.
Vattenavgiften höjs med tre procent på den rörliga delen och 12 procent på den fasta. Anledningen till sophöjningen är dyrare sophantering och orsaken till att man vill höja vattenavgiften är att många vattenverk måste rustas upp de närmaste åren. Politikerna ska besluta om de här taxehöjningarna på tisdag nästa vecka