Fiskdammar ska rena vattnet i Mullsjö

De fiskdammar som i början av seklet grävdes i skogarna mellan Mullsjö samhälle och sjön Stråken ska nu återanvändas genom att rena Mullsjöåns vatten.
Bakgrunden är att man vill att öringen återigen ska kunna leka i ån, något den inte gjort de senaste decennierna på grund av föroreningar och slam i ån. Syftet är också att restaurera området för att förbättra friluftslivet för mullsjöborna och för turister. Enligt projektledaren vid Mullsjö kommun, Peter Törnqvist, ska delar av området även bli tillgängligt för funktionshindrade. Projektet kommer att stå klart i slutet av nästa år.