Sjuksköterskorna vill också ha höjd lön

Landstingets läkare ska få mer betalt nu när hyrläkarna stoppats av landstinget. Men sjuksköterskorna vill också ha en del av den lönesatsningen och Vårdförbundet har nu börjat förhandla med arbetsgivaren.
- Det handlar både om en riktad lönesatsning på sjuksköterskorna och en inventering av deras arbetsmiljö, säger Joakim Edvinsson på Vårdförbundet. I teorin har landstinget redan sparat ungefär fyra miljoner på hyrläkarstoppet, pengar som nu ska satsas på de egna läkarna. Målet för Vårdförbundet är mer pengar till sjuksköterskorna och bättre arbetsmiljö. Trots att debatten hittills uteslutande har handlat om läkarna och deras löner så tror Vårdförbundet att också sjuksköterskorna kan tjäna på hyrläkarstoppet. - Resultatet av det här kan bli en sund diskussion om hur vården egentligen ska bedrivas och vilken yrkesgrupp som egentligen ska göra vad, säger Joakim Edvinsson.