Antalet cancerfall ökar i länet

Antalet cancerfall ökar i Jönköpings län. Det visar en rapport från Onkologiskt centrum i Linköping, som nu presenteras.
Undersökningen visar att 930 nya cancerfall upptäcktes bland män i länet och 867 bland kvinnor 2002. Det är en ökning med totalt 139 fall sedan året innan. Och det betyder att drygt 5 av tusen länsbor fick en cancerdiagnos förra året. Bland män i länet är prostatacancer vanligast, med 277 fall 2002, medan bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor med 265 nya fall i länet förra året. Rapporten visar också att lungcancer blir allt vanligare bland kvinnor. Före 60 års ålder är lungcancer betydligt vanligare bland kvinnor än män.