Kvinnliga präster diskriminerade på Höglandet

Många kvinnliga präster på Höglandet har utsatts för olika former av diskriminering i sin yrkesutövning.
Det visar en intervjuundersökning som Smålands-Tidningen gjort. Av tolv tillfrågade kvinnopräster på Höglandet svarar nio att de har blivit ifrågasatta på grund av sitt kön under präststudierna eller i sin yrkesroll. Många av dem berättar hur både manliga kolleger och andra kyrkobesökare vägrat ta emot nattvard av dem.