Sjuksköterskor får ny roll i vården

Hyrläkarstoppet tvingar fram en förändring av hela hälso- och sjukvården.En effekt av hyrläkarstoppet är att det har blivit svårare för patienterna att få tid hos en läkare.
Fler patienter blir istället bedömda av en sjuksköterska, en utveckling som välkomnas av Joakim Edvinsson på Vårdförbundet: - Vi har en medicinsk utbildning, även om omvårdnad är vårt viktigaste område, och det gör att en sjuksköterska är kvalificerad att göra en första bedömning av en patient, säger han. Joakim Edvinsson menar att landstinget nu tvingas att bättre ta tillvara sjuksköterskornas yrkeskompetens. Samtidigt så frigör detta läkarnas tid, de kan lägga ner mer tid på de patienter som är mycket vårdkrävande. Vården blir, enligt Joakim Edvinsson både billigare och effektivare för skattebetalarna.