Sabotage mot tågtrafiken i Sävsjö

Någon har i helgen försökt sabotera tågtrafiken i Sävsjö. I södra delen av orten hittades igår flera olika föremål på spåren.
Om ett tåg kört in i föremålen hade konskvenserna kunnat bli ödestigra enligt banverket. Sabotaget upptäcktes, sedan fjärrstyrningscentralen i Malmö fått signaler om att det blivit kortslutning på sträckan. Tågen styrdes över på ett annat spår, och när banverkets personal undersökte felet hittades sakerna på spåret.