Fler protester mot nerdragningar av bidrag

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, protesterar mot Jönköpings kommuns planer på att sänka det ekonomiska stödet till studiecirklar och fortbildningsverksamhet.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan genomförde FUB under förra läsåret nästan 170 studiecirkelsammankomster för utvecklingsstörda personer. Cirklarna betyder mycket för de här människorna, skriver FUB till kommunfullmäktige i Jönköping. Vi kan inte acceptera så drastiska nerdragningar för studiecirklarna, skriver FUB.