Sjunkande elevantal kräver förändringar

Om sex-sju år finns det nästan 500 färre elever i skolorna i Tranås kommun än idag.
Det skriver folkpartisten Ingemar Karlsson i en motion till kommunfullmäktige i Tranås, och han efterlyser en utredning kring de förändringar som krävs när barnantalet sjunker så kraftigt. Minskningen med 466 elever motsvarar elevantalet vid ett par av kommunens större skolor skriver Ingemar Karlsson och vill att kommunen förutsättningslöst utreder de förändringar som måste till.