Felplacerade skåp sinkar hastighetsövervakning

Trafikövervakningskamerorna längs riksväg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö är felplacerade och måste flyttas. Därför dröjer det ytterligare en månad innan den automatiska hastighetsövervakningen kan komma igång.
Med kamerorna så har även tio elskåp placerats ut längs sträckan, men Vägverket är inte nöjda med hur åtta av dom har placerats. Deras uppfattning är att skåpen står för nära vägen och att dom därför kan vara farliga om någon kör av vägen. Först i november räknar man nu med att övervakningen på 26/47:an kan komma igång, skriver Jönköpings-Posten.