Gele för minskade tågförseningar

Användningen av ett geleaktigt grus som läggs ut på spåren för att minska halkrisken har bidragit till att reducera tågförseningarna med 30 procent i Banverkets södra banregion, där bland annat Jönköpings län ingår.
Den grusblandade gelén Sandite läggs ut på rälsen på speciellt halkkänsliga bansträckor. Sluttningarna uppför Hallandssåsen är en sträcka där medlet visat sig ha stor framgång. Sandite är en engelsk uppfinning och har under tre år genomgått omfattande tester hos Banverket. Utprovning av lämplig utrustning för att kunna lägga ut gele och grusblandningen från samma maskin som tvättar spåren har också tagit sin tid. Det här kostar pengar, men enligt Göran Bengtsson på Banverket är det en investering som betalar sig eftersom de kostsamma förseningarna blir färre.