Badhuset i Sävsjö ska drivas i privat regi

Sävsjö kommun vill att familjebadet i Sävsjö ska drivas på entreprenad.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen utforma ett annonsunderlag där familjebadet bjuds ut till den eller de som vill driva det hela. Familjebadet i Sävsjö invigdes för ganska exakt 13 år sedan.