Gymnasieskolor går samman?

Till den 15 oktober ska Höglandskommunerna ha tagit ställning till om de vill att frågan om ett eventuellt gymnasieförbund på Höglandet ska fortsätta utredas.
Ett gymnasieförbund skulle i princip innebära att gymnasieskolorna på Höglandet slås ihop till en enda gymnasieskola. En av anledningarna till att man börjat diskutera frågan om ett gymnasieförbund är att barnkullarna minskar på Höglandet. När eleverna blir färre blir det också svårare för enskilda gymnasieskolor att genomföra vissa program och kurser. Det blir helt enkelt svårare att få ihop tillräckligt stora grupper. En anledning är också att gymnasieskolan från och med 2006 på många sätt kommer att byta skepnad. Då träder den nya gymnasiereformen i kraft och i samband med det anser man att det vore bra att samarbeta för att till exempel kunna utbyta idéer och stärka varandra skolorna emellan. Men konkret hur ett sådant här samarbete skulle kunna fungera i praktiken är ännu omöjligt att säga. Höglandets Kommunalförbund har hittills gjort en förstudie hur ett samarbete skulle kunna byggas upp och det är alltså den förstudien som kommunerna studerat och nu ska ta ställning till. Om reaktionen blir positiv kommer ytterligare en studie att göras innan ett gymnasieförbund kan bli verklighet. Jan Andersson, som är rektor på Brinellgymnasiet, säger till Nyheterna att han tror att ett ökat samarbete skulle leda till större valfrihet för höglandseleverna i framtiden.