Fler protester mot nerdragning av folktandvården

Nästan 30 procent av Forserumsborna har skrivit sina namn på en lista i protest mot att folktandvården i samhället ska läggas ner.
885 namnunderskrifter finns på listan, som avslutas med frågan: Varför är det alltid småsamhällena som drabbas av besparingarna? Namnunderskrifterna har skickats till landstingsledningen, som planerar att lägga ner sex små folktandvårdskliniker i länet.