Familjens hus ska lösa integrationsproblematik

Nu finns planer på att göra en satsning på invandrartäta Österängen och Öxnehaga i Jönköping för att bättre integrera invandrare i samhället.
Grunden i den här satsningen är att göra ett familjens hus, dit föräldrar med barn kan komma för att få en väg in i samhället, det berättar skolområdeschef Margareta Norbäck. - Här kan människor i alla generationer mötas. Här kan finnas föreningsliv, café och klubbverksamhet. När människor möts så händer någonting, säger Margareta Norbäck. Dubbelt så hög arbetslöshet som i övriga kommunen, lågt valdeltagande, nästan hälften så mycket i inkomst och låg utbildningsnivå. Ja, så beskrivs bostadsområdena Öxnehaga och Österängen i Jönköpings kommun i kommunens egen välfärdsstudie. Något måste göras och något ska också göras. I ett unikt samarbete mellan skola, sociala myndigheter, polis och landsting har ett 20-punktsprogram tagits fram för att öka integrationen i de här områdena. Och den tyngsta punkten i det här programmet är ett familjens hus, ett sorts fryshus för hela familjen, med en mängd aktiviteter som ska utformas främst av de som bor i området. Än så länge är det här bara en vision, men den har fått klartecken av skolpolitikerna. Nu börjar arbetet med att få fram pengarna och lokalerna Det är hög tid att kommunen satsar på Österängen och Öxnehaga, det tycker Albert Sokel som varit fritidsassistent på Österängen i 20 år, och som själv bott på Öxnehaga och Österängen - Man har satsat på Råslätt och det är väl bra men nu är det hög tid att man satsar på Österängen för där finns inte mycket, säger Albert Sokel.