Organdonationer -en fråga för landstinget

Bristen på organdonatorer blir en fråga för landstingsfullmäktige. Kristdemokraten Jan-Erik Lagärde vill nämligen veta vad landstinget gör för att öka informationen i den här frågan.
Lagärde menar att fler skulle kunna tänka sig att donera organ om informationen var bättre. Han undrar också när landstinget tänker starta en kampanj för att öka antalet organdonationer. Moderaten Folke Solheim ställer frågor också om organdonationer. Han vill bland annat veta om det finns någon utbildning i ämnet, och hur beredskapen ser ut i sjukvården för att handlägga en donationssituation.