Studieförbunden har bra ekonomi

Den senaste tiden har Studieförbunden i Jönköping protesterat mot att kommunen minskar bidragen till Studieförbunden. Men faktum är att många av Studiförbunden har en väldigt bra ekonomi enligt de senaste årsredovisningarna.
Studieförbunden i Jönköping mister drygt en miljon i bidrag för att kommunen måste spara pengar. Sparplanerna har väckt starka reaktioner bland företrädarna för Studiförbunden. När nyheten om neddragningarna blev känd sa Hans Mannefred som är ordförande i Studieförbundens sammrådssorgan att detta var ett dråpslag för studieförbunden. Men om man ser till Studieförbundens ekonomi så är den god. I årsredovisningarna kan man läsa att tillgångarna hos exempelvis ABF och Studieförbundet vuxenskolan är väldigt stora i förhållande till skulderna, soliditeten är alltså mycket hög.