Politiker från Jönköping får regeringsuppdrag

Socialdemokratiska kommunalrådet Peter Persson i Jönköping har fått i uppdrag av regeringen att se över hur de kommunala revisorerna ska arbeta i framtiden.
De kommunala revisorerna utses av de politiska partierna och ska granska kommunens ekonomi och att kommunala beslut verkställs. Peter Perssons ska bland annat söka nya sätt för revisorerna att straffa de nämnder som missköter sig. Dessutom ska han ta reda på hur man ska göra för att få fler att vilja bli kommunala revisorer i framtiden.