Socialstyrelsen vill ha svar om asylsökandes vård

Socialstyrelsen vill ha svar från landstinget i Jönköpings län om asylsökandes rätt att få vård.
I somras berättade vi om två fall där asylsökande haft svårt att få den sjukvård de har rätt till, och socialstyrelsen har också kritiserat landstingen i landet för att man vill dra in möjligheterna för asylsökande att få hjälp, eftersom det slukar mycket resurser. Socialstyrelsen vill ha ett generellt svar hur hälso- och sjukvården för asylsökande är organiserad i länet.