Insatser för bättre vatten räckte inte?

Dricksvattnet i Mullsjö blir en fråga för kommunstyrelsen.
Trots olika insatser för att förbättra vattentäkten för Mullsjö kommun så blir vattnet i kommunen fortfarande av och till missfärgat och luktar illa. Det skriver Stefan Lindkvist, som sitter i kommunfullmäktige för partiet Mullsjös framtid i en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Stefan Lindkvist undrar om förbättringarna varit otillräckliga eller felaktiga, och om det finns några initiativ för att förbättra vattnet i Mullsjö.