Tandvårdsbråk i Nässjö

Kommunledningen i Nässjö har ilsknat till över landstingets planer att försämra tandvården i kommunen.
Landstinget vill ju dels stänga folktandvårdsklinikerna i Malmbäck och i Forserum, dels slå igen specialistvården för barn i Nässjö. Det här leder till försämrad service i Nässjö kommun, menar kommunalrådet Greger Phalén som tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Per Persson skrivit brev till landstinget i frågan. De menar också att besluten fattats utan att man diskuterat det med kommunledningen i Nässjö, och de efterlyser en sådan dialog.