Lindrade sparkrav på biblioteken i Jönköping

Igår presenterades budgeten för Jönköping, och på kulturområdet blir besparingarna inte fullt så omfattande som tidigare diskuterats.
Nedskärningen på biblioteksverksamheten blir 750.000 kronor, mot 1,3 miljoner i tidigare förslag. Det innebär att förslagen om avgiftshöjningar ligger fast, t ex att förseningsavgiften fördubblas. Och vissa förändringar av öppettiderna kommer också att finnas kvar. Förslaget rymmer också en nysatsning i form av en tjänst görs om så att en bibliotekarie med inriktning på mångfalds- och integrationsfrågor kan anställas.