Begränsat antal djur för lantbrukare i Tranås

En lantbrukare som har en gård utanför Tranås får inte ha mer än 15 nötdjur på gården. Det har länsstyrelsen beslutat.
Redan för ett år sedan tog länsstyrelsen samma beslut. Då fanns drygt 50 djur på gården, och mannen och hans far, som också bor på gården, klarade inte av att sköta dom. Därför togs beslutet att begränsa antalet nötdjur. Lantbrukaren ville att beslutet skulle omprövas, men länsstyrelsen ändrar sig inte. Enligt beslutet har männen svårt att skicka djur till slakt, ändå köper dom nya nötdjur och föder upp kalvar, vilket gör att djurbesättningen hela tiden växer.