Elkunder ska avhjälpa problem med elbrist

När det är riktigt kallt i Sverige går det åt mycket el och det här är ett problem. Men med hjälp av elkunder i Jönköping hoppas man nu kunna råda bot på det.
Som ett av två utvalda energibolag i landet så deltar Jönköpings Energi i ett forskningsprojekt. Bolaget vill nu att kunderna går med på att dra ned värmen under två timmar riktigt kalla dagar, berättar Lennart Lindberg, informationsansvarig på Jönköpings energi till Radio Jönköping. Projektet ska pågå i två år innan det utvärderas.