Demensvården i Vaggeryd förändras

Vaggeryd har planer på att förändra demensvården i kommunen.
De åtta platser som finns på Fridensborg försvinner och de som bor där idag ska successivt flyttas över till Furugården eller Sörgården. Istället ska det bli dagvård och korttidsplatser för demenshandikappade på Fridensborg. Samtidigt blir Talludden ett permanentboende för personer med demens med 15 platser. Politikerna i socialnämnden ska behandla förslaget under torsdagen.