Planerat tryckeri riskerar bli miljöfara

Ett planerat tryckeri på fastigheten Flahult utanför Jönköping riskerar påverka miljön så pass negativt att ägarna bör samråda med flera olika parter och göra en miljökonsekvensbedömning innan verksamheten kan dras igång. Det har länsstyrelsen beslutat.
Ägarna bör samråda bland annat med Jönköpings Läns Luftvårdsförbund, Räddningstjänsten, Naturskyddsföreningen, och Yrkes- och miljömedicinskt Centrum i Linköping, skriver länsstyrelsen. I det planerade tryckeriet beräknar man använda 600 ton lösningsmedel per år .