Störningar i tågtrafiken under jul och nyår

Det kan bli stora störningar i tågtrafiken framöver, bl.a. under jul och nyårshelgen, på grund av att Svensk Lokförarförening (SLFF) planerar att gå ut i strejk. Föreningen med sina 400 medlemmar har nämligen inte fått igenom något eget kollektivavtal.
Enligt Dan Gustafsson, ordförande för Svensk Lokförarförening, kan en strejk få stora konsekvenser, bl.a. för tågtrafiken genom Jönköpings län. Av Sveriges totalt 2500 lokförare är cirka 400 medlemmar i Svensk Lokförarförening. Ett 10-tal finns i Nässjö. Konflikten som nu blossat upp mellan SLFF och Almega är en konflikt som Dan Gustafsson förklarar med att dom inte fått något kollektivavtal. Men Almega hävdar att SLFF är en utbrytargrupp som ställer orimliga krav för en minoritet av Sveriges Lokförare. SLFF har lämnat in varsel om övertidsblockad den 1 November till den 11 Januari, dessutom så planerar man en 20 dagar lång strejk under samma period. Detta skulle kunna slå hårt mot tågtrafiken under jul- och nyårshelgen.